Wdrożenia ISO 14001

Sprawnie przeprowadzamy proces wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
 

Sprawdź

Szkolenia ISO 14001

15 lat doświadczenia w szkoleniu z Systemu Zarządzania Środowiskowego
 

Sprawdź

Czym jest ISO 14001

Podstawowe informacje dotyczące wymagań normy ISO 14001
 

Sprawdź

Podstawowym celem każdego przedsiębiorstwa jest generowanie zysku. Dopiero w momencie kiedy firma go przynosi lub jest on prognozowany przez właścicieli, mają oni możliwość określania celów innych niż ekonomiczne związanych między innymi z rozwojem firmy, jej personelu, itp. Do działań tych coraz częściej zalicza się również budowę odpowiedniego wizerunku przedsiębiorstwa jako odpowiedzialnego społecznie, który na obecny rynku odgrywa coraz istotniejszą rolę w budowaniu przewagi konkurencyjnej.

Wyśmienitym narzędziem do budowy wizerunku odpowiedzialnego społecznie przedsiębiorstwa jest wdrożenie i utrzymywanie oraz ciągłe doskonalenie systemów zarządzania zgodnych z międzynarodowymi normami (ISO) oraz dobrymi praktykami zarządzania, ukierunkowanych pośrednio lub bezpośrednio na budowę odpowiedniego wizerunku. Jednym z najpopularniejszych systemów zarządzania wdrażanym przez przedsiębiorstwa działające nie tylko w Polsce, ale i w Europie i na całym świecie jest:

  • System Zarządzania Środowiskiem (EMS – Environmental Management System) zgodny z wymaganiami ISO 14001.

Norma stanowiąca podstawę tego systemu, opracowana przez Międzynarodową Organizację ds. Normalizacji, została opublikowana w około 160 krajach przez krajowe komitety normalizacyjne (w Polsce przez PKN czyli Polski Komitet Normalizacyjny). Pomimo iż kraje te mają  niekiedy niezwykle zróżnicowaną kulturę, norma, zgodnie z zasadami światowej normalizacji, posiada dokładnie tę samą treść.

W związku z powyższym, niezależnie czy system zarządzania środowiskiem zgodny z ISO 14001 jest wdrażany w polskim, niemieckim czy chińskim przedsiębiorstwie, zastosowanie w stosunku do budowanego systemu mają dokładnie te same wymagania. Jest to całkowicie niezależne od rodzaju prowadzonej działalności czy branży, w której działa organizacja.

Jednak to właśnie różnice pomiędzy tymi przedsiębiorstwami powodują personalizację systemów zarządzania poprzez zastosowanie różnego rodzaju rozwiązań dla tego samego problemu. Na złożoność oraz regulacje systemów zarządzania środowiskiem wdrażanych przez różne organizacje bardzo duży wpływ mają odnoszące się do danej firmy przepisy prawa i inne, do których spełnienia przedsiębiorstwo jest zobowiązane. Pomimo tych różnic, każdy z tych systemów musi wykazać się ukierunkowaniem na minimalizację zanieczyszczeń, spełnieniem przepisów prawa oraz ciągłym doskonaleniem systemu zarządzania środowiskowego w celu uzyskania poprawy efektów działalności środowiskowej.

Sam fakt wdrożenia, stosowania i doskonalenia systemu zarządzania, aby zaczął przynosić pożądane efekty, należy odpowiednio zobrazować oraz przedstawić Klientom, Kontrahentom oraz otoczeniu, w którym firma funkcjonuje. Najpopularniejszym i zarazem najskuteczniejszym sposobem realizacji tego celu jest uzyskanie certyfikatu środowiskowego. Certyfikat ISO 14001 jest niezależnym potwierdzeniem, że wdrożony i funkcjonujący system zarządzania jest zgodny z wymaganiami przedstawionymi w międzynarodowym standardzie ISO 14001. Jest wyśmienitym narzędziem do ukazania firmy jako odpowiedzialnej społecznie poprzez przykładanie wagi do poprawy efektów środowiskowych, jakie powoduje swoją działalnością.

Fakt uzyskania certyfikatu potwierdzającego zgodność wdrożonego systemu zarządzania z wymaganiami normy ISO 14001 jest jednoznaczny z tym, że firma zidentyfikowała dotyczące swojej działalności oraz produkowanych wyrobów lub realizowanych usług przepisy prawa i dokłada wszelkich starań, aby realizować wynikające z nich wymagania odnoszące się do swojej działalności.

W niektórych branżach (np. motoryzacyjnej) coraz częściej wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z ISO 14001 jest podstawą do rozpoczęcia rozmów o współpracy (Klientom nie wystarcza już posiadanie przez dostawcę certyfikatu jakości ISO 9001 lub ISO/TS 16949). Wymagania odbiorców (nie tylko motoryzacyjnych) dotyczą coraz częściej innych aspektów niż tylko jakościowe. Chcąc wykazać przed Klientami swoją odpowiedzialność społeczną, przedsiębiorstwo narzuca swoim dostawcom praktyki, które ukazują ich działalność w jeszcze lepszym świetle. Tymi praktykami najczęściej są te związane z zarządzaniem środowiskowym zgodnym z wymaganiami ISO 14001

W związku z rosnącym zainteresowaniem rynku odnośnie systemów zarządzania środowiskiem zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi tej tematyki  które zamieściliśmy na naszej stronie. Obejmują one między innymi: