Identyfikacja i ocena zgodności ze zobowiązaniami zgodności

Identyfikacja i ocena zgodności ze zobowiązaniami zgodności

Identyfikacja i ocena zgodności z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz innymi wymaganiami, do których spełnienia organizacja jest zobowiązana lub sama się zobowiązała to kluczowy element zarządzania środowiskowego, który umożliwia organizacji świadome zarządzanie swoimi zobowiązaniami wobec ochrony środowiska. Nasza firma zapewnia dogłębną analizę prawnych i innych wymagań, dostarczając zrozumiały, uporządkowany i łatwo dostępny rejestr wymagań.

 

Celem tej usługi jest pomoc organizacji w zrozumieniu i zarządzaniu jej zobowiązaniami środowiskowymi. Pomagamy nie tylko w identyfikacji tych zobowiązań, ale również w ocenie zgodności z nimi. Dzięki temu, organizacje mogą uniknąć niezgodności, które mogą prowadzić do sankcji prawnych, reputacyjnych i finansowych.

 

Korzyści z tej usługi są wielorakie. Po pierwsze, organizacja jest w stanie wykazać zgodność z wymaganiami prawnymi i innymi zobowiązaniami, co jest kluczowe dla utrzymania certyfikacji ISO 14001. Po drugie, usługa ta pomaga organizacji zminimalizować ryzyko związane z niezgodnościami, co może prowadzić do kosztownych konsekwencji prawnych i reputacyjnych. Po trzecie, dzięki tej usłudze, organizacje mogą lepiej planować i zarządzać swoimi działaniami w celu ciągłego doskonalenia swojego systemu zarządzania środowiskowego i poprawy wyników środowiskowych.

 

Organizacja, która jest na bieżąco z wszelkimi zmianami w wymaganiach zgodności, jest w stanie szybciej reagować na te zmiany, co pozwala na utrzymanie zgodności, ale także na identyfikację nowych ryzyk i szans jakie wynikając z tych nowych lub zmienionych wymagań.

 


 

Realizacja usługi identyfikacji i oceny zgodności z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz innymi wymaganiami zgodnymi z ISO 14001, realizowana jest najczęściej według następujących kroków:

 

 • Spotkanie wstępne / uzyskanie podstawowych informacji o organizacji, jej procesach oraz jej oczekiwaniach- to etap, na którym omawiamy z klientem jego potrzeby i oczekiwania, aby zapewnić najbardziej efektywne i dostosowane do potrzeb rozwiązanie. Rozumiemy, że każda organizacja jest unikalna, więc dopasowujemy nasze usługi do specyficznych potrzeb i celów każdego klienta. Na tym etapie zapoznajemy się z działalnością firmy, jej wyrobami i usługami, realizowanymi procesami, posiadaną infrastrukturą, używanymi surowcami, materiałami, wykorzystywanymi w działalności mediami energetycznymi itp. Celem tego jest umożliwienie realizacji kolejnego etapu.

   

 • Identyfikacja przepisów prawnych i innych wymagań – nasz zespół ekspertów przegląda szeroki zakres przepisów prawnych związanych z zarządzaniem środowiskowym, aby zidentyfikować te, które są istotne dla działalności klienta.

   

 • Ocena zgodności z identyfikowanymi wymaganiami – po zidentyfikowaniu odpowiednich wymagań, nasz zespół przeprowadza szczegółową ocenę, aby ustalić, czy i w jaki sposób organizacja spełnia te wymagania.

   

 • Raportowanie i rekomendacje – na podstawie przeprowadzonej oceny, nasz zespół przygotowuje szczegółowy raport, który zawiera wyniki oceny zgodności, jak również rekomendacje dotyczące działań, które mogą pomóc organizacji w spełnieniu tych wymagań, które nie są jeszcze spełnione.

   

 • Wsparcie w implementacji rekomendacji – jeśli to jest potrzebne, nasz zespół może pomóc w implementacji rekomendacji wynikających z raportu oceny zgodności, aby zapewnić, że organizacja spełnia wszystkie wymagania.

   

 • Przegląd i aktualizacjaPonieważ przepisy prawne i inne wymagania mogą ulec zmianie, oferujemy regularne przeglądy i aktualizacje, aby pomóc organizacji pozostać zgodnej i skupić się na ciągłym doskonaleniu swojego systemu zarządzania środowiskowego.

   

Skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci wszystkich szczegółowych informacji dotyczących identyfikacji i oceny zgodności z Twoimi zobowiązaniami zgodności dotyczącymi zarządzania środowiskowego: KONTAKT