Jak wygląda audyt certyfikujący ISO 14001?

Jak wygląda audyt certyfikujący ISO 14001?

Czas trwania audytu certyfikującego ISO 14001 oraz liczba audytorów biorących udział w procesie może się różnić w zależności od wielu czynników. Poniżej przedstawiono kilka kluczowych elementów, które mogą wpływać na te parametry:

 

 • Rozmiar organizacji: Większe organizacje potrzebują więcej czasu na audyt i większej liczby audytorów, aby skutecznie ocenić cały system zarządzania środowiskowego.

   

 • Złożoność branży, złożoność procesów: Jeśli organizacja ma skomplikowane procesy, może być konieczne przeprowadzenie bardziej szczegółowego audytu, który wymaga więcej czasu i/lub większej liczby audytorów.

   

 • Zakres systemu zarządzania środowiskowego: Jeśli system zarządzania środowiskowego obejmuje wiele lokalizacji lub działań, audyt będzie wymagać więcej czasu i większej liczby audytorów.

   

 • Stopień zgodności systemu zarządzania środowiskowego z ISO 14001: Jeżeli organizacja jest na początku drogi do zgodności z ISO 14001, audyt certyfikujący będzie trwać dłużej i wymagać więcej audytorów w porównaniu do audytu w organizacji, która już od dłuższego czasu utrzymuje zgodność z normą – np. w odniesieniu do czasu trwania audytu ponownej certyfikacji (audytu re-certyfikującego).

   

 • Polityka i procedury jednostki certyfikującej: Różne jednostki certyfikujące mogą mieć co prawda nieznacznie, ale jednak różniące się procedury dotyczące audytów, które mogą wpływać na czas trwania audytu oraz liczbę audytorów.

   

Typowo, audyt certyfikacyjny może trwać od jednego do kilku dni a nawet kilkunastu dni w bardzo skomplikowanych sytuacjach, w zależności od wyżej wymienionych czynników. Co do liczby audytorów, zazwyczaj jest to co najmniej jeden audytor, ale dla większych lub bardziej skomplikowanych organizacji, może to być zespół dwóch lub więcej audytorów.