Stałe wsparcie w utrzymaniu i doskonaleniu systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001

Stałe wsparcie w utrzymaniu i doskonaleniu systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001

Stałe wsparcie w utrzymaniu i doskonaleniu systemu zarządzania środowiskowego stanowi kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, które chcą skupić się na swojej podstawowej działalności, jednocześnie zapewniając ciągłą zgodność z wymaganiami normy ISO 14001.

 

Nasz specjalista, pełniący funkcję Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego lub zapewniając wsparcie dla Pełnomocnika powołanego w Organizacji, będzie regularnie obecny w organizacji, zapewniając niezbędne wsparcie i ekspertyzę w zakresie zarządzania środowiskowego.

 

Zakres obowiązków Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego

 

 • Monitorowanie zmian w prawie środowiskowym: będziemy regularnie monitorować zmiany w prawie środowiskowym i informować o nich odpowiednie osoby w organizacji. To pomoże zapewnić, że organizacja jest zawsze na bieżąco z obowiązującymi przepisami i unika potencjalnych sankcji za niezgodność.

   

 • Ocena zgodności z wymaganiami pranymi i innymi: będziemy regularnie przeprowadzać ocenę zgodności z mającymi zastosowanie do organizacji wymaganiami w tym wynikającymi z przepisów prawa oraz proponowali odpowiednie działania mające na celu zapewnienie tej zgodności. To pomoże zapewnić stały poziom zgodności organizacji z tymi wymaganiami

   

 • Przegląd i aktualizacja systemu zarządzania środowiskowego: będziemy regularnie przeglądać i aktualizować system zarządzania środowiskowego, aby zapewnić jego ciągłą skuteczność i zgodność z normą ISO 14001 oraz zgodność ze zobowiązaniami zgodności

   

 • Zarządzanie ryzykiem środowiskowym: będziemy identyfikować potencjalne ryzyka środowiskowe i proponować odpowiednie środki zaradcze.

   

 • Prowadzenie audytów wewnętrznych: Regularne audyty wewnętrzne są kluczowym elementem utrzymania skutecznego systemu zarządzania środowiskowego. Będziemy odpowiedzialni za planowanie i przeprowadzanie tych audytów.

   

 • Szkolenie personelu: będziemy odpowiedzialny za organizację i prowadzenie szkoleń dla personelu na temat zasad zarządzania środowiskowego i wymagań ISO 14001. To pomoże zwiększyć świadomość pracowników na temat znaczenia ochrony środowiska i roli, jaką odgrywają w utrzymaniu zgodności z normą.

   

 • Przeglądy zarządzania przez kierownictwo: będziemy odpowiedzialni za kompletowanie niezbędnych danych na przegląd zarządzania przez kierownictwo, przedstawienie tych danych kierownictwu oraz udokumentowanie wyników tego przeglądu, którego celem jest zapewnienie stałej adekwatności, przydatności oraz skuteczności systemu zarządzania środowiskowego

   

 • Kontrole zewnętrzne: będziemy odpowiedzialni za wsparcie merytoryczne organizacji w zakresie zarządzania środowiskowego oraz obowiązków środowiskowych wynikających z wymagań jakie organizacja jest zobowiązana spełniać w trakcie przeprowadzanych kontroli przez upoważnione do tego celu jednostki. Będziemy odpowiedzialni za odniesienie się do wyników tych kontroli oraz zaplanowanie odpowiednich działań doskonalących

   

 • Audyty zewnętrzne: będziemy odpowiedzialni za komunikację z audytorami jednostki certyfikującej oraz innych podmiotów, chcących przeprowadzić w organizacji audyt zarządzania środowiskowego, w zakresie planowania, przygotowania oraz realizacji tego audytu. Będziemy również odpowiedzialni za przygotowanie planu działań do wskazanych przez audytorów obserwacji z audytu w tym rekomendacji do doskonalenia

   

Dzięki stałemu wsparciu naszego specjalisty, organizacje mogą skupić się na swojej podstawowej działalności, mając pewność, że ich system zarządzania środowiskowego jest dobrze zarządzany i zgodny z normą ISO 14001.

 


 

Skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci wszystkich szczegółowych informacji dotyczących stałego utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z ISO 14001 w Twojej organizacji oraz ofertowanym przez nas wsparciem w tym zakresie: KONTAKT