Szkolenia

W zależności od potrzeb szkoleniowych naszych klientów oferujemy dwa rodzaje szkoleń:

 
Szkolenia zamknięte (dedykowane)

 • Szkolenia te przygotowujemy w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie danej organizacji, tylko dla jej pracowników w wyznaczonym wspólnie z Klientem terminie i miejscu przy wykorzystaniu określonego budżetu. Ich program sposób prowadzenia każdorazowo dostosowany jest do aktualnych potrzeb i sugestii kadry kierowniczej oraz samych uczestników, co gwarantuje wysoką skuteczność oferowanych przez nas kursów.

Szkolenia otwarte

 • Przeznaczone dla osób indywidualnych, pracowników firm oraz dla każdego zainteresowanego poszerzeniem wiedzy w danej dziedzinie i pragnącego zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe. Terminy szkoleń otwartych, czas trwania oraz forma i miejsce ich organizacji są planowane z wyprzedzeniem.

  Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach otwartych organizowanych przez naszego partnera biznesowego firmę MALON GROUP

   
  Szczegóły oraz warunki uczestnictwa dostępne są w na stronie: http://szkoleniaiso.edu.pl

 

Oferta szkoleń zamkniętych

 

Prezentujemy poniżej przykładowe najczęściej realizowane szkolenia z zakresu zarządzania środowiskowego, jakie przeprowadzamy w formie zamkniętej.

 

Szkolenia zamknięte mogą opierać się na wymienionych programach zawsze jednak dostosowujemy je do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów oraz specyfiki branży i prowadzonej przez nich działalności.

 

Programy tu wskazane mogą być, więc dowolnie modyfikowane. Możemy w nich uwzględnić dodatkowe elementy, usuwać istniejące lub też łączyć moduły z kilku programów. Również techniki i metody szkoleniowe oraz poziom merytoryczny zajęć zostaną dopasowane do konkretnej grupy uczestników. Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu będą wydawane przez nas stosowne zaświadczenia oraz certyfikaty.

 

Szkolenia zamknięte prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych konsultantów, z którymi współpracujemy już od wielu lat. Aby sprostać Państwa oczekiwaniom, nasi eksperci nieustannie poszerzają swoje kwalifikacje. W trakcie zajęć zapewniamy, więc Państwu pełen profesjonalizm oraz rzetelność.

 


 
Proponujemy niżej przedstawione szkolenia z zakresu zarządzania środowiskowego
 
Szkolenie nr 1.

 1. Temat: Wymagania normy ISO 14001
 2. Cel: zapoznanie z wymaganiami normy ISO 14001 oraz możliwością ich interpretacji
 3. Grupa docelowa: kadra kierownicza, managerowie firm, działów. Liderzy procesów odpowiedzialni za wdrożenie i/lub funkcjonowanie systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001 w danym obszarze, procesie lub całej organizacji, Specjaliści ds. Ochrony Środowiska zainteresowani systemowym podejściem do zarządzania środowiskowego.
 4. Czas trwania: 2 dni

Plan szkolenia:

 1. Geneza systemu zarządzania środowiskiem (EMS)
 2. Idea systemów zarządzania
 3. Budowa normy ISO 14001
 4. Podstawowe definicje z zakresu EMS (Environment Management System)
 5. Wymagania normy ISO 14001 i ich interpretacja
  • Wymagania ogólne
  • Polityka środowiskowa
  • Planowanie systemu zarządzania środowiskiem
   • Aspekty środowiskowe ich identyfikacja i ocena
   • Wymagania prawne i inne do których spełnienia organizacja jest zobowiązana
   • Cele, zadania i programy środowiskowe
  • Wdrażanie i funkcjonowanie systemu zarządzania
   • Zasoby, role, odpowiedzialność i uprawnienia w zakresie systemu środowiskowego
   • Zasoby ludzkie: kompetencje, szkolenie i świadomość
   • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
   • Nadzorowanie dokumentacji
   • Sterowanie operacyjne
   • Gotowość i reagowanie na awarie środowiskowe
  • Weryfikacja systemu zarządzania środowiskowego
   • Monitorowanie i pomiary kluczowych charakterystyk
   • Ocena zgodności z przepisami prawa i innymi
   • Postępowanie z niezgodnościami środowiskowymi oraz działania korygujące i zapobiegawcze
   • Nadzorowanie zapisów
   • Audity wewnętrzne
  • Przegląd systemu przez kierownictwo
  • Doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem
 6. Powiązanie z innymi systemami zarządzania i możliwości integracji z tymi systemami
 7. Certyfikacja systemu zarządzania środowiskiem.
 8. Podsumowanie

Szkolenie nr 2.

 1. Temat: Auditor wewnętrzny ISO 14001
 2. Cel: przygotowanie kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego do realizacji auditów wewnętrznych w firmie
 3. Grupa docelowa: kandydaci na auditorów wewnętrznych ISO 14001, w tym również specjaliści ds. Ochrony Środowiska chcą poszerzyć swoje kompetencje.
 4. Czas trwania: 2 dni

Plan szkolenia:

 1. Idea auditów systemu zarządzania
 2. Audit systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z ISO 14001.
 3. Metodologia realizacji auditów
 4. Odpowiednia jakość komunikacji determinantą poprawności i skuteczności auditu
 5. Etapy auditu wewnętrznego
  • Planowanie i przygotowanie auditu
  • Spotkanie otwierające
  • Przebieg auditu na miejscu
  • Spotkanie zamykające
  • Dokumentowanie wyników auditów
   • Dowody zgodności i niezgodności
   • Definiowanie niezgodności
  • Zakończenie auditu
 6. Weryfikacja wyników działań naprawczych oraz skuteczności działań korygujących
 7. Specyfika auditów środowiskowych
 8. Podsumowanie

Szkolenie nr 3.
Temat: Skuteczny Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego
Cel: przygotowanie kandydatów na Pełnomocników kierownictwa ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego do skutecznego nadzorowania, utrzymania oraz doskonalenia systemu zarządzania Środowiskowego
Grupa docelowa: kandydaci na Pełnomocników kierownictwa ds. Systemu Zarządzania Środowiskiem, specjaliści ds. Ochrony Środowiska chcą poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje.
Czas trwania: 2 dni
 
Plan szkolenia:

 1. Rola, odpowiedzialność i uprawnienia Pełnomocnika kierownictwa ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego (EMS /SZŚ)
 2. Planowanie systemu zarządzania Środowiskiem
  • Określenie struktury oraz ogólnych założeń systemu zarządzania Środowiskowego
  • Nadzorowanie procesu projektowania systemu zarządzania środowiskiem
  • Określenie strategii środowiskowej przedsiębiorstwa (polityka, cele, zadania, programy)
  • Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych determinantą skuteczności systemu środowiskowego
  • Przepisy prawa środowiskowego i inne oraz ich nadzorowanie
  • Określenie regulacji systemu zarządzania
 3. Wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem
  • Jak skutecznie wdrożyć system zarządzania środowiskiem zgodny z ISO 14001 oraz przepisami prawa
  • Zapewnienie odpowiednich zasobów
  • Proekologiczna świadomość pracowników w tym w szczególności w zakresie sterowania operacyjnego, postępowania z niezgodnościami oraz gotowości i postępowania na wypadek awarii środowiskowej
 4. Weryfikacja SZŚ
  • Monitorowanie i pomiary kluczowych charakterystyk
  • Ocena zgodności z przepisami prawnymi i innymi do których spełnienia organizacja jest zobowiązana
  • Planowanie i nadzorowanie auditów wewnętrznych
  • Realizacja przeglądu systemu zarządzania środowiskowego
  • Certyfikacja
 5. Doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego
  • Działania korygujące, zapobiegawcze i doskonalące
  • Ciągłe doskonalenie
 6. Podsumowanie

 
Osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji na temat organizowanych przez nas szkoleń z zakresu systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z ISO 14001 zachęcamy do kontaktu z nami
 
szkolenia@iso9001.wroclaw.pl
tel.: (071) 793 01 38
kom.: 668 154 953