O ISO 14001

O ISO 14001

Zapraszamy do zapoznania się z naszym zbiorem informacji na temat normy ISO 14001 oraz powiązanych z nią norm, które wspierają system zarządzania środowiskowego na każdym etapie jego cyklu życia w organizacji – od wdrożenia, poprzez certyfikację, aż do utrzymania i doskonalenia. Pragniemy podkreślić, że oprócz przedstawienia genezy normy ISO 14001, zdecydowaliśmy się na krótkie omówienie wcześniejszych wydań norm dotyczących zarządzania środowiskowego, wskazując główne różnice między kolejnymi wydaniami. Naszym celem jest przybliżenie zagadnień związanych z systemami zarządzania środowiskowego, aby ułatwić podejmowanie decyzji dotyczących wdrażania oraz wprowadzania zmian, w tym doskonalenia już istniejących systemów zarządzania. Dla ułatwienia nawigacji, informacje zostały przez nas pogrupowane tematycznie. Więcej szczegółów znajdą Państwo klikając w poniżej przedstawione linki lub wybierając odpowiednie elementy w naszym menu:

 1. Rys historyczny normy ISO 14001 – Poznaj historię normy ISO 14001, od jej początków aż do najnowszych wydań

 2. Ewolucja podejścia do zarządzania środowiskowego – Zapoznaj się z najbardziej istotnymi zmianami jakie miały miejsce w kolejnych wydaniach normy ISO 14001

 3. Normy wspierające ISO 14001 – Dowiedz się więcej o normach, które mogą wspomóc wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania środowiskowym zgodnego z ISO 14001

 4. Rozporządzenie EMAS i różnice wymagań w odniesieniu do ISO 14001 – Dowiedz się jakie są główne założenia oraz idea rozporządzenia EMAS oraz podstawowe różnice w podejściu i głównych wymaganiach odnośnie zarządzania środowiskowego przedstawionych w Rozporządzeniu EMAS a tych przedstawionych w normie ISO 14001

 5. ISO 14001 a CSR – Dowiedz się jaka jest zależność pomiędzy systemem zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001 a Zarządzaniem Odpowiedzialnością Społeczną Biznesu (CSR)

 6. Normy komplementarne do ISO 14001 – Dowiedz się, które normy określające wymagania i wytyczne dla systemów zarządzania, ze względu na swoją tematykę są wprost lub mogą być zastosowane przez organizacje jako rozwiązanie komplementarne w celu wdrażania rozwiązań z zakresu CSR (odpowiedzialności społecznej biznesu)

 7. Korzyści z wdrożenia ISO 14001 – Zapoznaj się z korzyściami jakie daje wdrożenie, stosowanie i doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami ISO 14001

 8. Dla kogo ISO 14001? – Dowiedz się, dla jakich organizacji norma ISO 14001 jest najbardziej odpowiednia i jak może ona przyczynić się do realizacji ich celów

 9. Możliwości integracji z ISO 14001 – Poznaj możliwości integracji systemu zarządzania środowiskowym zgodnego z ISO 14001 z innymi systemami zarządzania

 10. Certyfikacja ISO 14001 – co to jest? – Dowiedz się więcej o procesie certyfikacji ISO 14001 i co ona oznacza dla twojej organizacji w tym

  • Jakie są korzyści z certyfikacji zgodności z ISO 14001?

  • Jak wygląda proces certyfikacji ISO 14001?

  • Jak wygląda audyt certyfikujący ISO 14001?

  • Na co zwracają uwagę audytorzy jednostki certyfikującej w trakcie audytu certyfikującego zgodność z ISO 14001?

  • Co, jeśli audytorzy stwierdzą niezgodność w trakcie audytu certyfikującego ISO 14001?

  • Kto przyznaje certyfikat ISO 14001?

  • Najczęściej występujące niezgodności w trakcie audytów ISO 14001