Wsparcie w trybie zadaniowym w utrzymaniu i doskonaleniu systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001

Wsparcie w trybie zadaniowym w utrzymaniu i doskonaleniu systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001

Nasze usługi w trybie zadaniowym to idealne rozwiązanie dla organizacji, które potrzebują wsparcia w specyficznych aspektach utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego, w szczególności w przygotowaniu do audytów nadzoru lub re-certyfikacyjnych.

 

Przygotowanie do audytów

Przygotowanie do audytu jest kluczowym elementem utrzymania certyfikacji ISO 14001. Nasz specjalista może zostać zaproszony na kilka tygodni lub w innym terminie przed planowanym audytem, aby pomóc organizacji w ocenie stanu przygotowania do tego audytu i zapewnić zgodność organizacji z ISO 14001 i przepisami prawa zapewniając tym samym pozytywny wynik tego audytu.

 

Zakres obowiązków może obejmować między innymi:

 

 • Audyt wewnętrzny i ocena stanu przygotowania: Nasz specjalista przeprowadzi kompleksowy audyt wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego a tym samym dokona przeglądu systemu zarządzania środowiskowego, aby ocenić, czy jest on zgodny z wymaganiami normy ISO 14001 oraz regulacjami wewnętrznymi. Zostaną zidentyfikowane wszelkie obszary, które mogą wymagać poprawy przed audytem.

   

 • Identyfikacja zobowiązań zgodności i ocena zgodności: Z naszym wsparciem, identyfikacja i ocena zgodności z zobowiązaniami staje się mniej skomplikowana, a proces jest przeprowadzany efektywnie i dokładnie. Dzięki temu, ryzyko niewłaściwego zrozumienia lub przeoczenia jakiegokolwiek wymagania jest minimalizowane.

   

 • Wdrożenie działań korygujących: Na podstawie wyników audytu wewnętrznego oraz wyników oceny zgodności nasz specjalista pomoże organizacji w planowaniu i wdrożeniu niezbędnych działań naprawczych oraz korygujących.

   

 • Asysta w trakcie audytu: Nasz specjalista pomoże organizacji w przejściu audytu zapewniając niezbędne wsparcie merytoryczne. Pomoże również w odniesieniu się do wyników audytu w tym wszelkich obserwacji oraz rekomendacji do doskonalenia.

   

Dostosowanie do potrzeb organizacji

Rozumiemy, że każda organizacja ma swoje unikalne potrzeby i oczekiwania. Dlatego zakres prac naszego specjalisty będzie dostosowany do specyfiki i wymagań konkretnej organizacji. Innymi działaniami, które są wybierane przez naszych Klientów w ramach tej usługi są między innymi: wprowadzenie zmian do dokumentacji systemu zarządzania środowiskowego (wynikającymi ze zmian jakie zaszły w organizacji w ostatnim okresie lub okresie od ostatniego audytu zewnętrznego), szkolenia dla personelu w celu przygotowania ich do udzielania odpowiedzi w trakcie audytu zewnętrznego i inne. Wszystko to, aby zapewnić, że organizacja jest jak najlepiej przygotowana do przyszłego audytu i kontynuowania zgodności z ISO 14001.

 


 

Skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci wszystkich szczegółowych informacji dotyczących outsourcingu zadań związanych z utrzymywaniem i doskonaleniem systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 w Twojej organizacji oraz ofertowanym przez nas wsparciem w tym zakresie: KONTAKT