O nas

Pomagamy mikro i małym przedsiębiorstwom we wdrażaniu systemów zarządzania jakością  ISO 9001 oraz środowiskiem ISO 14001.
 

Przyczyną założenia firmy BRAND była sytuacja jaką nasi konsultanci obserwowali podczas realizacji prac dla renomowanych polskich firm doradczych. Z jednej strony rosły potrzeby i popyt firm zaliczanych do mikro i małych przedsiębiorstw na wdrażanie i certyfikację systemów zarządzania, z  drugiej strony  – nastąpiła podaż nie do końca zgodna z wymaganiami strony definiującej popyt. Usługi świadczone przez specjalistów z renomowanych firm doradczych przeniesione z rynku średnich i dużych koncernów były bowiem bardzo często poza zasięgiem finansowym managerów mikro i małych przedsiębiorstw. Ze względu jednak na potrzeby w tym zakresie wiele osób rozpoczęło działalność rynkową, oferując usługi świadczone pomimo braku odpowiedniej wiedzy, doświadczenia i praktyki.
 

W zależności od wybranej opcji firmy ponosiły bardzo duże koszty, w rzeczywistości niewspółmierne do wykonanej przez specjalistów pracy, albo system, który sprawiał zarządzającym firmami bardzo wiele problemów. Do najczęstszych zaliczały się:

 • nieprzykładanie odpowiedniej wagi do mających zastosowanie przepisów prawa oraz innych, do których spełnienia przedsiębiorstwa były zobligowane, skutkujące niezgodnościami podczas auditów certyfikujących, oraz

 • potężne i niepotrzebnie zbiurokratyzowane systemy.

Takie realizacje projektów zniekształciły wizerunek systemów zarządzania. Regulacje systemu środowiskowego, w formie dokumentacji tworzonej przez „konsultantów”, często były nieproporcjonalne do wielkości i złożoności danej firmy, efektów jej działalności środowiskowej, możliwości ekonomicznych oraz organizacyjnych wskazywanych jako niezbędne do funkcjonowania i doskonalenia systemu środowiskowego.
 

Dlatego powstaliśmy, specjalizując się w projektach dla mikro i małych przedsiębiorstw zatrudniających do 25 osób. Konsultanci BRAND odpowiedzialni za realizację projektów wdrożeniowych, usług doradczych oraz szkoleń wiedzę i doświadczenie zdobywali w renomowanych firmach doradczych. Wykorzystując ich wiedzę i doświadczenie w zakresie wdrażania systemów zarządzania oraz posiłkując się gruntownie przeprowadzoną analizą potrzeb Klientów z danego segmentu rynku, opracowaliśmy rozwiązania, które umożliwiły zachowanie odpowiedniej jakości usług przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. Realizowane przez nas projekty cechują się przede wszystkim:

 • profesjonalnym przeprowadzeniem identyfikacji mających zastosowanie do danej firmy przepisów prawa oraz innych, do których spełnienia firma jest zobowiązana oraz zdefiniowaniem obowiązków wynikających z tych przepisów dla firmy i działań, jakie w związku z nimi należy realizować

 • krótkim czasem realizacji (w zależności od projektu od 1 do 3 miesięcy, w szczególnych przypadkach, na życzenie Klienta skracamy minimalny czas realizacji projektu)

 • 100% skutecznością w przypadku stosowania się do wskazanych przez konsultantów zaleceń

100 certyfikatów ISO 14001 na 100 zleceń

 • małym nakładem pracy ze strony pracowników firmy zlecającej realizację projektu

 • realizacją projektów przez doświadczonych konsultantów, którzy są jednocześnie auditorami jednostek certyfikujących (i tym samym znają i uwzględniają w ramach projektu wdrożeniowego podejście jednostki certyfikującej do systemu zarządzania środowiskowego)

 • niskimi kosztami realizacji

Zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą na wdrażanie systemów zarządzania środowiskiem zgodnych z ISO 14001.
 

Ze względu na chęć zaoferowania Państwu satysfakcjonującej ceny na nasze usługi, nie jesteśmy w stanie Państwu zapewnić:

 • kolorowych folderów, teczek reklamowych itp.

 • interaktywnej strony www

 • spotkań w naszym biurze – którego nie posiadamy (spotkania muszą odbywać się w siedzibie naszego Klienta)

 • ze względu na wysokość opłat w tym zakresie – kosztownych i drogich szkoleń, w ramach których uzyskacie Państwo certyfikat asygnowany przez jednostki certyfikujące

Zawsze jednak zapewniamy naszym Klientom:

 • jedne z najniższych cen na rynku przy zachowaniu pełnego profesjonalizmu

 • obsługę specjalistów posiadających bogatą wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie praktyczne zarówno związaną z systemami zarządzania jak również ogólną wiedze o działalności przedsiębiorstwa w obecnych realiach

 • całkowicie przejrzystą umowę na realizację projektu: ujmującą wszystkie koszty wiążące się z wdrożeniem systemu zarządzania (bez żadnych ukrytych kosztów, np. dojazdów i pobytu)

 • skuteczność projektu, którą gwarantuje uzależnienie naszego wynagrodzenia od wyniku auditu certyfikującego przeprowadzonego przez wybraną jednostkę certyfikującą

 • partnerską atmosferę współpracy

 • całkowite zaangażowanie konsultanta realizującego dany projekt

 • realizację wszystkich działań potrzebnych do uzyskania certyfikatu ISO 14001

 • klarowny system raportowania postępu projektu oraz jego statusu względem harmonogramu opracowanego na etapie ofertowania

 • pomoc w wyborze i negocjacjach cenowych z jednostką certyfikującą; dzięki bardzo dobrej znajomości rynku oraz specyfiki poszczególnych jednostek pomożemy dokonać najbardziej dla Państwa optymalnego wyboru.

 • uczestnictwo konsultanta i wsparcie merytoryczne w trakcie auditu certyfikującego

 • możliwość zastąpienia konsultanta w przypadku problemów ze współpracą (choć sytuacja taka jeszcze nie miała miejsca)

 • obsługę serwisową po certyfikacji

Nawet po audicie certyfikującym, w ramach codziennych obowiązków, mogą Państwo natrafić na jakieś wątpliwości odnośnie systemu zarządzania. W takiej sytuacji zawsze możecie Państwo liczyć na naszą pomoc. Nigdy nie pozostawiamy Klienta samemu sobie.