O nas

Twój przewodnik po zrównoważonym zarządzaniu środowiskowym.


Nasza misja:

Naszą misją jest służenie jako kompetentny przewodnik dla organizacji na drodze do zrównoważonego zarządzania środowiskowego. Wierzymy w dostarczanie wysokiej jakości usług doradczych, które pomagają naszym klientom zrozumieć i skutecznie zastosować zasady systemu zarządzania środowiskowego w tym zgodnego z wymaganiami ISO 14001, a tym samym zmniejszyć ich wpływ na środowisko, zwiększyć efektywność operacyjną i budować reputację organizacji odpowiedzialnej społecznie.

 

Nasza wizja:

Naszą wizją jest bycie znaczącym dostawcą w dziedzinie wdrażania systemów zarządzania środowiskowego oraz innych usług z tej dziedziny, służącym jako niezawodny przewodnik dla organizacji w każdej branży. Dążymy do tworzenia trwałego, pozytywnego wpływu na środowisko poprzez naszą pracę, inspirując i wspierając organizacje w dążeniu do zrównoważonego zarządzania środowiskowego. Chcemy, aby każda organizacja, z którą współpracujemy, była dobrze przygotowana do skutecznego zarządzania swoim wpływem na środowisko, a tym samym zyskała konkurencyjną przewagę i przyczyniła się do ochrony naszej planety.

 

Przyjęte przez nas cele strategiczne:

 1. Doskonałość usług: Dążenie do zapewnienia najwyższej jakości usług doradczych i wdrożeniowych, zgodnych z międzynarodowymi standardami ISO, aby zaspokoić i przewyższyć oczekiwania naszych klientów.

 2. Innowacja: Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i narzędzi w procesie wdrażania systemów zarządzania środowiskowego, aby ułatwić naszym klientom przestrzeganie norm ISO 14001 i osiąganie celów związanych ze zrównoważonym rozwojem.

 3. Edukacja i Szkolenia: Regularne przeprowadzanie szkoleń i warsztatów dla naszych klientów, aby zwiększyć ich świadomość i zrozumienie norm ISO 14001, a także umiejętność ich skutecznego stosowania.

 4. Wzrost i Rozwój: Ciągłe poszerzanie naszej bazy klientów i wejście na nowe rynki, jednocześnie utrzymanie wysokiego poziomu satysfakcji obecnych klientów.

 5. Partnerstwo: Budowanie długotrwałych relacji z naszymi klientami, opartych na wzajemnym zaufaniu i współpracy, pomagając im nie tylko wdrożyć, ale także utrzymać i ciągle doskonalić ich systemy zarządzania środowiskowego.


 

Przyczyną założenia firmy BRAND była sytuacja jaką nasi konsultanci obserwowali podczas realizacji prac dla renomowanych polskich firm doradczych. Z jednej strony rosły potrzeby i popyt firm zaliczanych do mikro i małych przedsiębiorstw na wdrażanie i certyfikację systemów zarządzania, z  drugiej strony  – nastąpiła podaż nie do końca zgodna z wymaganiami strony definiującej popyt. Usługi świadczone przez specjalistów z renomowanych firm doradczych przeniesione z rynku średnich i dużych koncernów były bowiem bardzo często poza zasięgiem finansowym managerów mikro i małych przedsiębiorstw. Ze względu jednak na potrzeby w tym zakresie wiele osób rozpoczęło działalność rynkową, oferując usługi świadczone pomimo braku odpowiedniej wiedzy, doświadczenia i praktyki.

 

W zależności od wybranej opcji firmy ponosiły bardzo duże koszty, w rzeczywistości niewspółmierne do wykonanej przez specjalistów pracy, albo system, który sprawiał zarządzającym firmami bardzo wiele problemów. Do najczęstszych zaliczały się:

 • nieprzykładanie odpowiedniej wagi do mających zastosowanie przepisów prawa oraz innych, do których spełnienia przedsiębiorstwa były zobligowane, skutkujące niezgodnościami podczas auditów certyfikujących, oraz

 • potężne i niepotrzebnie zbiurokratyzowane systemy.

Takie realizacje projektów zniekształciły wizerunek systemów zarządzania. Regulacje systemu środowiskowego, w formie dokumentacji tworzonej przez „konsultantów”, często były nieproporcjonalne do wielkości i złożoności danej firmy, efektów jej działalności środowiskowej, możliwości ekonomicznych oraz organizacyjnych wskazywanych jako niezbędne do funkcjonowania i doskonalenia systemu środowiskowego.

 

Dlatego powstaliśmy. Konsultanci BRAND odpowiedzialni za realizację projektów wdrożeniowych, usług doradczych oraz szkoleń wiedzę i doświadczenie zdobywali w renomowanych firmach doradczych. Wykorzystując ich wiedzę i doświadczenie w zakresie wdrażania systemów zarządzania oraz posiłkując się gruntownie przeprowadzoną analizą potrzeb Klientów z danego segmentu rynku, opracowaliśmy rozwiązania, które umożliwiły zachowanie odpowiedniej jakości usług przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. Realizowane przez nas projekty cechują się przede wszystkim:

 • profesjonalnym przeprowadzeniem identyfikacji mających zastosowanie do danej firmy przepisów prawa oraz innych, do których spełnienia firma jest zobowiązana oraz zdefiniowaniem obowiązków wynikających z tych przepisów dla firmy i działań, jakie w związku z nimi należy realizować

 • krótkim czasem realizacji (w zależności od projektu, nawet od 1-2 miesięcy, w szczególnych przypadkach, na życzenie Klienta skracamy minimalny czas realizacji projektu)

 • 100% skutecznością w przypadku stosowania się do wskazanych przez konsultantów zaleceń

  100 certyfikatów ISO 14001 na 100 zleceń:

 • małym nakładem pracy ze strony pracowników firmy zlecającej realizację projektu

 • realizacją projektów przez doświadczonych konsultantów, którzy są jednocześnie auditorami jednostek certyfikujących (i tym samym znają i uwzględniają w ramach projektu wdrożeniowego podejście jednostki certyfikującej do systemu zarządzania środowiskowego)

 • niskimi kosztami realizacji

Zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą na wdrażanie systemów zarządzania środowiskiem zgodnych z ISO 14001.

 

Zawsze zapewniamy naszym Klientom:

 • obsługę specjalistów posiadających bogatą wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie praktyczne zarówno związaną z systemami zarządzania jak również ogólną wiedze o działalności przedsiębiorstwa w obecnych realiach

 • całkowicie przejrzystą umowę na realizację projektu: ujmującą wszystkie koszty wiążące się z wdrożeniem systemu zarządzania (bez żadnych ukrytych kosztów, np. dojazdów i pobytu)

 • skuteczność projektu, którą gwarantuje uzależnienie naszego wynagrodzenia od wyniku auditu certyfikującego przeprowadzonego przez wybraną jednostkę certyfikującą

 • partnerską atmosferę współpracy

 • całkowite zaangażowanie konsultanta realizującego dany projekt

 • realizację wszystkich działań potrzebnych do uzyskania certyfikatu ISO 14001

 • klarowny system raportowania postępu projektu oraz jego statusu względem harmonogramu opracowanego na etapie ofertowania

 • pomoc w wyborze i negocjacjach cenowych z jednostką certyfikującą; dzięki bardzo dobrej znajomości rynku oraz specyfiki poszczególnych jednostek pomożemy dokonać najbardziej dla Państwa optymalnego wyboru

 • uczestnictwo konsultanta i wsparcie merytoryczne w trakcie auditu certyfikującego

 • możliwość zastąpienia konsultanta w przypadku problemów ze współpracą (choć sytuacja taka jeszcze nie miała miejsca)

 • obsługę serwisową po certyfikacji

Nawet po audicie certyfikującym, w ramach codziennych obowiązków, mogą Państwo natrafić na jakieś wątpliwości odnośnie systemu zarządzania. W takiej sytuacji zawsze możecie Państwo liczyć na naszą pomoc. Nigdy nie pozostawiamy Klienta samemu sobie.